"چاق، کچل، سیبیلو" در بخش مسابقه اصلی جشنواره RELIGION TODAY

از میان فیلمهای ارسالی پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به هجدهمین دوره جشنواره بین المللی RELIGION TODAY ایتالیا 2015، فیلم مستند"چاق، کچل، سیبیلو" به کارگردانی محسن نجفی مهری به بخش مسابقه اصلی این جشنواره راه یافت.

این فیلم که توزیع کننده آن پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل است، در این جشنواره نخستین حضور بین المللی خود را تجربه می کند.

هجدهمین دوره این جشنواره با هدف گفتگوی بین ادیان و با موضوعات: ابعاد امروزی ادیان، روابط درونی ادیان، مصادیق باور ادیان، ادیان مردم شناسی و انسان شناسی، خاطرات تاریخی از موضوعات دینی، 9 الی 19 اکتبر 2015 در ترنتو ایتالیا برگزار می شود. تم امسال جشنواره: پرسش از خدا، شک و ایمان است.

لازم به ذکر است که 2 فیلم از پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل در دوره گذشته این جشنواره شرکت داشته اند.

Jaris FLV Player

Alternative content

Get Adobe Flash player


تاریخ انتشار : 1394/05/24 11:48

ارسال نظرات