حضور "هفت سلام" در بخش مسابقه جشنواره   VOICES FROM THE WATERS

از میان فیلمهای ارسالی پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به جشنواره VOICES FROM THE WATERS هندوستان، فیلم کوتاه "هفت سلام" به کارگردانی مهدی یارمحمدی به بخش مسابقه دهمین دوره این جشنواره راه یافت.

"هفت سلام" فیلم مستند تجربی درباره آیین تهیه آب متبرک زعفران (آب دعا) برای تبرک سفره هفت سین نوروزی مردمان منطقه شاهرود در استان سمنان است.

این فیلم که توزیع کننده آن پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل است، تا کنون در بخش مسابقه اصلی جشنواره های: مذهب امروز ایتالیا، ZIFF کانادا، فیلمهای مردم شناسی اسلوانی، اکو اتنو فولک رومانی، INSIGHT منچستر، KAN AMATEUR لهستان، فیلمهای ایرانی یاری سوئد و ... حضور داشته و همزمان با این جشنواره در بخش مسابقه جشنواره فیلمهای مرتبط با نوروز در منچستر انگلستان حضور دارد.

دهمین دوره جشنواره VOICES FROM THE WATERS با تمرکز بر موضوع آب و مسائل مربوط به آن توسط انجمن فیلم بنگلور در هندوستان برگزار می شود. در این جشنواره فیلمهای کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و نیز فیلمهای بلند با موضوعات: کمبود آب، سدها و ویرانی، حفاظت از برداشت آب، درگیری و مبارزات آب، سیل و خشکسالی، گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوا، آب، بهداشت و سلامت، آلودگی رودخانه ها، احیای جامع آب و ...به نمایش در می آیند.

Jaris FLV Player

Alternative content

Get Adobe Flash player


تاریخ انتشار : 1394/10/08 17:23

ارسال نظرات