جایزه بهترین فیلم با پیام امید جشنواره FRESCO برای "پس لرزه"

جایزه بهترین فیلم با پیام امید جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلمهای معنوی اخلاقی  FRESCO ارمنستان، به فیلم "پس لرزه" پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل از ایران اهدا شد.

از میان سه فیلم راهیافته پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به بخش مسابقه اصلی جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلمهای معنوی اخلاقی  FRESCO ارمنستان، فیلم کوتاه داستانی پس لرزه به کارگردانی محمود یزدانی بهرام آبادی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم با پیام امید این جشنواره شد.

جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلمهای معنوی اخلاقی FRESCO با هدف حفظ و گسترش عشق،همبستگی، مدارا و ارزش های انسانی به کمک گفتگو های اخلاقی و فرهنگی و نیز گسترش و توسعه فیلمهای معنوی-اخلاقی و افزایش تقاضای عمومی نسبت به آنها به عنوان یک عامل اجتماعی فرهنگی مهم، از 26 ژوئن الی 6 جولای 2015 در ایروان ارمنستان برگزار گردید.

Jaris FLV Player

Alternative content

Get Adobe Flash player


تاریخ انتشار : 1394/04/17 19:23

ارسال نظرات