سه فیلم پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل در بخش مسابقه اصلی جشنواره FRESCO

از میان فیلمهای ارسالی پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلمهای معنوی اخلاقی  FRESCO ارمنستان، سه فیلم این پایگاه به بخش مسابقه اصلی این جشنواره راه یافت.

فیلمهای راهیافته به این جشنواره که توزیع کننده آنها پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل است، عبارتند از:

فیلم کوتاه داستانی "سراب"  اولین ساخته جواد پورحیدری

فیلم کوتاه داستانی "پس لرزه" به کارگردانی محمود یزدانی بهرام آبادی

فیلم کوتاه انیمیشن "پنکه" به کارگردانی شیرین سوهانی

جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلمهای معنوی اخلاقی FRESCO با هدف حفظ و گسترش عشق،همبستگی، مدارا و ارزش های انسانی به کمک گفتگو های اخلاقی و فرهنگی و نیز گسترش و توسعه فیلمهای معنوی-اخلاقی و افزایش تقاضای عمومی نسبت به آنها به عنوان یک عامل اجتماعی فرهنگی مهم، از 26 ژوئن الی 6 جولای 2015 در ایروان ارمنستان برگزار می شود.

در سال 2014 نیز فیلم کوتاه داستانی "پابوس" به کارگردانی مهدی یارمحمدی از این پایگاه در جشنواره FRESCO حضور داشته است.

Jaris FLV Player

Alternative content

Get Adobe Flash player


تاریخ انتشار : 1394/04/17 13:44

ارسال نظرات